MPS Karjeras vadība

Uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no tā vadības spējas atpazīt talantus, kas tam piešķir konkurētspējīgu priekšrocību. MPS karjeras vadības pakalpojumi domāti uzņēmumu, vadības un līderības attīstībai, ļaujot sasniegt vairāk, tieši pateicoties atšķirīgu personību potenciālam. Labi līderi ļauj indivīdiem apzināties savu potenciālu, sasniegt viņu attīstības mērķus vai attīstīt sevi jaunā profesionālā lomā.

Mūsu sniegto pakalpojumu pamatā ir izpratne par klienta biznesu un darbības vidi, kas apvienota ar ilggadēju uzkrātu pieredzi par cilvēku uzvedību darba vidē. Procesi tiek plānoti kopā ar klientu un īstenoti gan pragmatiski, gan uz resursiem un risinājumiem vērstā veidā.

Pakalpojumu sniegšanā mēs lietojam plašu instrumentu klāstu - organizāciju un vadības aptaujas,kuras veic mūsu izpētes nodaļa, personāla novērtēšanas instrumentus, piemēram, vadības stila un personības analīzi, dažādas konsultēšanas metodes, apvienojot tās ar koučinga pieredzi.

Talantu vadība

Ar sistemātisku talantu vadību uzņēmums var:

• Pastiprināt savu konkurētspējīgās priekšrocības
• Attīstīt stratēģiskās kompetences
• Nodrošināt nākotnes kompetences un pēctecības plānošanu
• Nostiprināt vadības kultūru

Talantu vadīšanas prakse veicina pozitīva darba devēja tēla veidošanos un stiprina galveno talantu uzticību uzņēmumam. MPS talantu vadības pakalpojuma pamatā ir spēja definēt tos talantus, kas veicinās organizācijas konkurētspēju. Spēju potenciālu nosaka ar MPS talantu aptaujas palīdzību. Balstoties uz to, mēs varam izveidot organizācijas kompetenču karti un precizēt personāla vadības stratēģiskos mērķus; tāpat mēs varam piedāvāt izstrādāt rīcības plānu, kas nodrošinās to, ka intelektuālais īpašums un investīcijas tajā optimāli veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Atkarībā no mūsu klientu mērķiem mēs koncentrējamies uz attīstības kompetenču/spēju attīstības vadību, uz talantu vadības aktivitāšu integrāciju personāla vadības politikā vai uz personīgo attīstību un talantīgāko darbinieku spēju izmantošanu uzņēmuma attīstībā.

Talantu programma, kas pielāgota klienta vajadzībām, ir galvenokārt mērķēta uz stratēģisko kompetenču izmantošanu un attīstību. Šai aspektā mēs izmantojam dažādas metodes, kas palīdz, piemēram, identificēt talantus, veicināt personīgo izaugsmi, dalīšanos prasmēs vai palīdz karjeras plānošanā.