MPS Baltijas valstīs

MPS ir līderības, pārmaiņu vadības un stratēģisko personāla risinājumu eksperti, kas darbojas visās Baltijas valstīs. MPS biroji atrodas Igaunijā/Tallinā, Latvijā/Rīgā un Lietuvā/Viļņā. Vecākie konsutanti katrā valstī piedāvā tādus pakalpojumus kā Vadītāju atlasi, personāla atlasi, vadības auditu, koučingu, aprūpētu darba uzteikumu un novērtēšanu.

Mūsu starptautiskais tīkls nodrošina to, ka MPS Baltic spēj sniegt pakalpojumus starptautiskā līmenī. Vecākajiem konsultantiem katrā valstīt piemīt laba vietējās darba kultūras izpratne, kas garantē veiksmīgu procesa norisi.

MPS sniedz atbalstu personīgo un komandas stipro pušu transformēšanai reālos rezultātos visos darba dzīves etapos. MPS novērtēšana ir efektīvs līdzeklis visās ar darbu saistītās situācijās, kad nepieciešams novērtēt vadītāju, darbinieku un kandidātu kompetences, stiprās puses un attīstības jomas.

Mēs veicam sistemātiskus pētījumus, lai identificētu kritērijus, kas palīdz gūt panākumus. Mēs atpazīstam tos, kam piemīt nepieciešamās iemaņas, motivācija un darba stils, kas atbilst konkrētajai situācijai konkrētā uzņēmumā.

Vecākie konsultanti sniedz koučinga atbalstu gan individuāli, gan komandām, lai tie labāk spētu sasniegt savus mērķus uzņēmumā. Lai radītu veiksmīgu uzņēmumu, bieži ir nepieciešams “skats no malas- eksperta palīdzība, lai vieglāk noteiktu galvenās risināmās problēmas.

MPS risinājumi vienmēr ir bijuši balstīti uz motivētu ekspertu darbu, kuru atbalsts ir 40 gadu pieredze efektīvas un atbildīgas personāla pārvaldības prakses attīstīšanā. Mūsu kompetence apvieno stabilu darba vides izpratni ar padziļinātām zināšanām par mūsdienu izaicinājumiem biznesā. Darbojoties jau 40 gadus, mēs zinām, ka laba vadība un motivēti darbinieki ir tie, kas veido veiksmīga biznesa pamatu. Mūsu misija ir radīt vērtīgu attīstību ikvienam!

 

MPS Enterprises Ltd and its offices in China, the Baltics and Finland is a proud member of Panorama Search.

  

MPS Enterprise Ltd. is a proud member of AESC and commits to the AESC Code of Professional Practice and Standards of Excellence.