MPS Augstākā līmeņa personāla atlase

MPS sniedz augstākā līmeņa personāla atlases pakalpojumus ar vairāk kā 40 gadu starptautiskas pieredzes atbalstu. Sniedzot pakalpojumu, mūsu balsti ir augsta kvalitāte un pilnīga konfidencialitāte. Mūsu plašais starptautiskais tīkls ļauj mums veikt veiksmīgu personāla atlasi Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un ārvalstīs.

Vadītāju un augstākā līmeņa personāla atlase galvenokārt koncentrējas uz vadības, ekspertu, valdes locekļu atlasi, kā arī vadītāju un līderu novērtēšanu. Mums palīdz vispusēja un plaša pieredze, kompetence, kas gūta ilggadējā vadošo darbinieku atlasē un izvēlē. Mūsu biroji un starptautiskais tīkls aptver vairāk kā 25 valstis.

Valdes locekļi

Nepārtraukta valdes atjaunināšana ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma uzdevumiem līderības attīstībā. Kontrolēta valdes locekļu maiņas vēsta par dzīvotspējīgu stratēģisku perspektīvu. Biežs izaicinājums valdes locekļa atlasē ir tam definējamās amata prasības. Pārāk bieži kandidāti tiek meklēti tikai uzņēmuma iekšienē, un netiek apsvērtas iespējas tos atrast arī citur.

MPS valdes locekļu atlase ir profesionāls pakalpojums, kura mērķis ir tāda valdes locekļu atrašana, kurš atbilst klienta vērtību skalai, vīzijai un stratēģijai, kā arī pilda tam nepieciešamo lomu katrā uzņēmuma attīstības posmā. Mūsu atlase ir efektīva, aptver plašu potenciālo loku un rada risinājumu, kurš darbojas.

Augstākā līmeņa vadība

Augstākā līmeņa vadības atlase ir konfidenciāls, precīzi mērķēts instruments uzņēmuma vadītāju, izpilddirektoru, vadības komandas locekļu un valdes locekļu izvēlē.

Atlases procesa sākumā konsultants izvērtē situāciju darba vietā/uzņēmumā, ņemot vērā vērtības, vadības kultūru, vīziju, stratēģiju un esošos personāla resursus. Mēs pievēršam lielu vērību kandidāta iepriekšējai pieredzei, kontaktu tīklam, pieredzei, profesionālajām iemaņām, sasniegumiem, personībai, līderības un vadības spējām. Mūsu konsultantiem ir plašs kontaktu tīkls ar augstākā līmeņa vadītājiem dažādās nozarēs.

Vidējā līmeņa vadība

Tiešā kandidātu piesaiste, ko izmanto augstākā līmeņa vadītāju atlasei, bieži ir vislabākā metode arī vidējā līmeņa vadītāju piesaistei situācijās, kad ir grūti atrast cilvēkus ar nepieciešamajām kompetencēm vai arī atlase jānorit konfidenciāli.

Eksperti

Tiešā atlase bieži var būt visefektīvākais, dažkārt pat vienīgais veids, kā atrast pieredzējušu speciālistu kādā konkrētā, šaurā nozarē. Tradicionāls darba sludinājums var nebūt pietiekami efektīvs veids nelielas mērķa grupas sasniegšanā. Ar tiešās atlases palīdzību iespējams sasniegt tos cilvēkus, kuri neatrodas aktīvos darba meklējumos.