MPS Aprūpētais darba uzteikums

Aprūpēta darba uzteikuma (ADU) programma ir koučinga programma, kas sniedz atbalstu karjeras un dzīves situācijas izmaiņu gadījumā, un ir domāta tiem darbiniekiem, kuriem dažādu iemeslu jāaiziet no uzņēmuma. Tās svarīgākais mērķis ir individuāli atbalstīt darbinieka pārmaiņu procesu un palīdzēt pēc iespējas ātrāk. atrast piemērotu darbu, izglītības vai citas karjeras iespējas katram cilvēkam.

Visi cilvēki ir dažādi, un tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka katra cilvēka personīgās vajadzības un mērķi ir patiešām individuāli. Ir dažādi faktori, kas tos ietekmē: personīgā motivācija, vēlme, mērķa sasniedzamība, finansiālā situācija, sociālais spiediens, garīgās un fiziskās spējas, kompetence, izglītība un pieredze.

Aprūpēta darba uzteikuma procesā ir svarīgi spēt atpazīt un saprast katra individuālo reaģēšanas veidu uz izmaiņām – vai tās tiek uztvertas kā potenciāls izaugsmei vai arī apdraudējums. Savas vietas dzīvē atrašanai ir nepieciešams profesionāls atbalsts. Atsauksmes no Aprūpēta darba uzteikuma programmām ir bijušas konstruktīvas un iedrošinošas. Tie, kas ir piedalījušies koučingā, ir izteikuši atzinību par viņu garīgās attīstības procesa veicināšanu. Daudzi ir spējuši atklāt sev jaunu karjeras virzienu, citi savukārt jaunu, interesantu darbu, kur lietas var darīt citādi un skatoties no cita redzes leņķa. Savukārt citi ir spējuši paplašināt savu iemaņu līmeni.

Mūsu uzdevums ir mēģināt saprast, atbalstīt, virzīt ADU klientus, kā arī atbrīvot mūsu klientu iekšējos resursus, lai tie varētu pāriet uz jaunu, iedvesmojošu pieredzes līmeni. Koučinga procesā galvenais ir patiesa un konstruktīva izaicinājuma pieredzēšana- pat tad, ja nākas saskarties ar sarežģītām pārmaiņu situācijām.

Atbalsts organizāciju pārmaiņām

Lai papildinātu mūsu aprūpētā darba uzteikuma atbalstu, mēs piedāvājam mūsu klientiem atbalstu, īstenojot izmaiņas organizācijā, piemēram, atlaišanas procesā iesaistīto vaditāju koučingu. Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt tiem, kuri atbildīgi par darbinieku atlaišanu, pilnībā saprast viņu pienākumus un atbildību darbinieku atlaišanas situācijās, kā arī palīdzēt vadīt sarunas juridiski likumīgi un ar cilvēcīgu cieņu.

Lielas pārmaiņas organizācijā var viegli radīt nedrošības sajūtu. Aprūpēta darba uzteikuma koučings vadītājiem, kā arī citiem darbiniekiem piedāvā pārbaudītu un ļoti praktisku pieeju, kas palīdz katram individuāli pārvaldīt savus pārmaiņu procesus, kā arī aktīvi piedalīties uzņēmuma konkurētspējas saglabāšanā un virzīt savu enerģiju nākotnes plāniem.