Biznesa koučings

MPS biznesa koučings ir efektīva attīstības metode ilgtspējīgu pārmaiņu radīšanai. Biznesa koučings vienmēr ir saistīts ar konkrētu uzņēmumu. Koučinga uzsvars tiek likts uz biznesa snieguma uzlabošanu un personīgo attīstību. Biznesa koučingā mēs uzstādam mērķus kopā ar koučingadalībnieku un klienta pārstāvi, lai tas kalpotu gan uzņēmuma, gan individuālo mērķu sasniegšanai.

Koučinga mērķis ir panākt mācīšanos ar izpratni. Savu resursu pilnīga izmantošana, pašapziņas stiprināšana un spēja sadalīt prioritātes ir svarīgākie ieguvumi, kurus ir minējuši koučinga dalībnieki. Citu ieguvumu vidū tiek minēts tas , ka koučinga dalībnieki ir sākuši apšaubīt ierastās darba metodes un atklājuši jaunas, dzīvotspējīgākas. Izaicinošās pārmaiņu situācijās, profesionāla kouča atbalsts var paātrināt šķēršļu pārvarēšanu un problēmu veiksmīgu atrisināšanu.

Biznesa koučings sniedz izmērāmus rezultātus, un mēs iesakām sākotnējo un pēc-koučinga aptauju kā daļu no koučinga procesa, kas palīdz novērot attīstību (piemēram MPS 360° aptaujas attīstības analīze).

Biznesa koučingu var īstenot arī kā individuālu koučinga programmu, grupas koučinga programmu vai to kombinācijas, piemēram vadības komandas koučingu.

Koučings veicina arī uz koučingu orientētas vadības kultūras attīstību. MPS palīdz saviem klientiem attīstīt un veicināt koučinga kultūru viņu uzņēmumos, nodrošinot apmācību koučingā vadītājiem vai arī nākošajiem koučiem.

MPS praksē ir sistēmātiski veicinājis Biznesa koučinga kultūras veidošanos uzņēmumos.