Līderības attīstība

Vadības komandas attīstība

MPS vadības komandas attīstības procesā vērtē vadības komandas darbu attiecībā uz darba vidi, stratēģiskajiem mērķiem un organizatorisko vadību. Bez tam, mēs analizējam vadības komandas sasniegto, un tās dalībnieku potenciālu.

Vadības komandas attīstības process veicina veiksmīgu stratēģijas īstenošanu un sinerģiskus sasniegumus. MPS vadības novērtēšanas un attīstības procesā veiktā izpēte dod faktiskus datus, kas palīdz kopīgi noteikt svarīgākos attīstībai nepieciešamos rādītājus un veicina vadības komandas sasniegumu sistemātisku attīstību.

Attīstībā ieguldītais darbs palīdz koordinēt vadības komandas darbu, palīdzot tai un tās dalībniekiem koncentrēties uz to, kas ir visbūtiskākais un maksimāli izmantot katra individuālo un atšķirīgo potenciālu, tādējādi maksimāli pielietojot pieejamos resursus. Mūsu uz biznesu orientētā pieeja un sistemātiski veiktie uzņēmējdarbības vides un tās izaicinājumu novērojumi palīdz nodrošināt vadības komandas izveicību un atjaunošanos.

Vadības un līderības attīstība

Labi līderis ir atslēgas faktors ceļā uz veiksmīgu uzņēmumu – laba vadītāja pārraudzībā cilvēki kļūst motivēti, strādā efektīvāk un pareizajā virzienā. MPS līderības attīstības pakalpojumu mērķis ir stiprināt līdera prasmes gan individuālā, gan organizācijas līmenī.Pārmaiņas un attīstība ir atkarīgas no katras individualitātes un viņa/-as zināšanām par sevi. Attīstības procesā katrs līderis attīsta savu personīgo vadības stilu.

Personīgās vadības iemaņu analīzes un MPS 360° grādu attīstības analīzes ieguvumi vadības komandas dalībniekam:

  • Atgriezeniskā saite, kas atbalsta viņa darbu vadībā
  • Atgriezeniskā saite, kas padziļina zināšanas par sevi
  • Pamats personīgā attīstības plāna izstrādei

Vadības attīstības audits sniedz atbalstu tādos sarežģītos procesos kā karjeras un pēctecības plānošanā, pārmaiņu situācijās un vadības komandas attīstībā.

MPS Līderības attīstības rezultāti nodrošina uzņēmuma vadību ar ieskatu par pašreizējo līderības statusu un vadošajiem darbiniekiem palīdz atrass tādus sistēmātiskus, motivējošus un iedvesmojošus rīkus pārmaiņu īstenošanai, kas atbalsta nevainojami funkcionējošu darba procesu.

MPS Līderības attīstības programma ir piemērota:

  • Vadības, līderības prakses harmonizēšana
  • Jaunu vadošo darbinieku līderības iemaņu attīstība
  • Pieredzējušu vadītāju prasmju atjaunināšana ar uz koučingu orientētu pieeju

Dažādās pārmaiņu situācijās, kuras pieprasa īpašas līdera iemaņas, mēs piedāvājam atbalstu pārmaiņu vadīšanā, kā arī vadības un līderības koučinga programmas . Mūsu pakalpojumi ir noderīgi, analizējot uzņēmuma kultūru un pārmaiņu veicināšanā, piemēram, uzņēmumu apvienošanās vai jaunas stratēģijas īstenošana.