Pēc novērtēšanas

Mēs ceram, ka Jūs esat apmierināti ar novērtēšanas rezultātu.

Varbūt Jūs arī vēlaties saņemt atgriezenisko saiti. Par tās iespējamību, procesa gaitu un laika plānu Jūs informēs konsultants intervijas beigās un tā var atšķirties atkarībā no veiktās novērtēšanas mērķa.

Jūs esat uzaicināts/-a uz jaunu novērtēšanas procesu?

Kā rīkoties, ja esat saņēmis jaunu ielūgumu uz MPS novērtēšanu tūlīt pēc iepriekšējā? Veikto testu rezultāti var būt derīgi pat vairāk kā gadu, ja Jūsu dzīves situācija un nodarbošanās paliek vairāk vai mazāk nemainīgas. Šajā gadījumā Jūs varēsiet izlemt, vai aizpildīt anketu/testi atkārtoti (piemēram, personas datu aptauju). Tomēr jāņem vērā, ka dažādiem amatiem ir nepieciešams dažādu kompetenču kopums, tāpēc Jūsu spējas zināmā mērā var tik vērtētas pēc dažādām metodēm. Turklāt novērtēšanas ziņojums katrai pozīcijai tiek gatavots atsevišķi, un darba devējam nav atļauts izmantot iepriekšējo ziņojumu citiem mērķiem bez Jūsu piekrišanas. Šajā gadījumā ir ieteicams lūgt konsultanta viedokli par novērtējuma turpmāku izmantošanu.

Darba devējs ir atbildīgs par novērtēšanas ziņojuma arhivēšanu un/vai kopiju iznīcināšanu atbilstoši uzņēmuma arhivēšanas politikai.