Pirms novērtēšanas

Jūs esat saņēmis uzaicinājumu piedalīties novērtēšanas procesā. Apsveicam: visticamāk Jūs esat veiksmīgi izturējis atlases procesu, un esat spēcīgs/-a kandidāts/-e Jūsu izvēlētajai vakancei. Novērtējuma mērķis ir dot Jums iespēju pierādīt savas spējas panākumu gūšanai izvēlētajai vakancei, kā arī tā ir iespēja ar konsultantu apspriest savus mērķus un darba metodes. Pirms ielūguma saņemšanas e-pastā, Jūs jau būsiet apspriedis novērtēšanas procesa norisi, dienas gaitu un vienojies par konkrētu laiku ar konsultantu, kas Jūs intervēs, vai palīgu, kas atbildīgs par organizāciju. Tāpat Jūs noteikti būsiet noskaidrojis jebkurus Jūs interesējošus jautājumus par novērtēšanu. Gadījumā, ja Jums ir īpašas vajadzības, kas saistītas ar mobilitāti, rakstīšanu, lasīšanu, vai jebkuru citu jautājumu, vēlams paziņot mums par to laicīgi. Tādā veidā mēs attiecīgi varam saplānot dienas kārtību un nodrošināt, ka novērtējums tiek veikts godīgi un visas iesaistītās puses ir apmierinātas.

Kā sagatavoties?

Mazi ikdienas jautājumi ir svarīgi, gatavojoties. Vēlreiz pārbaudiet adresi un pārliecinieties, ka zināt labāko veidu, kā atbraukt, lai ierastos laikā. Uzaicinājumā ietilpst informācija par iespējamu stāvvietu un atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka viss ir vislabākajā kārtībā gan darbā, gan mājās, lai varētu koncentrēties uz uzdevumiem vērtēšanas dienā. Gadījumā, ja Jūsu novērtēšanas process ieilgs pēc pusdienas laika, netālu no mūsu biroja ir vairāki restorāni/kafejnīcas, kur var ieturēt maltīti. Mums dažreiz jautā, kādā apģērbā labāk ierasties: Mūsu atbilde ir – nāciet tādās pašā apģērbā kā Jums ierasts ofisa vidē.

Jūsu kvalifikācijas vai sertifikātu pārbaude nav daļa no novērtēšanas procesa; ja būs nepieciešamība uzrādīt kādus sertifikātus vai izglītību apliecinošus dokumentus, tas būs nordīts uzaicinājumā. Jūs būsiet saņēmis uzaicinājumu aizpildīt aptaujas pirms novērtēšanas. Tas palīdz mums būt elastīgākākiem ar Jums vēlamo novērtēšanas laiku. Lūdzu, pabeidziet iepriekš uzdotos uzdevumus pirms termiņa beigām, sasteigšana pēdējā brīdī nav ieteicama. Dienas laikā Jums būs jāaizpilda arī daži testi. Lielākajai daļai testu ir iespēja aizpildīt paraugus. Mūsu nodoms nav novērtēt, cik labi Jūs pārzināt kādu konkrētu testu, tāpēc paraugu aizpildīšana pretendentus padara līdzvērtīgus.

Intervija

Bieži novērtēšana var ietvert simulācijas uzdevumus, kuros dažādas problēmsituācijas tiek risinātas individuāli vai grupā. Uzdevumu mērķis ir radīt vidi, kurā var izpausties Jūsu labākās īpašības un spējas.

Jūs arī varat sagatavoties intervijai, pārliecinoties, ka Jūsu ieceres attiecībā uz jauno pozīciju sakrīt ar Jūsu kompetencēm. Atbildīgais konsultants pārzina vakances prasības, taču viss, ko viņš/viņa zina par Jums, ir sākotnējā informācija no CV u.c. līdzīgiem avotiem. Konsultantam intervija ir novērtēšanas svarīgākā daļa- visi pārējie rezultāti kļūst jēgpilni, tikai apspriežot tos ar Jums. Konsultanta jautājumu mērķis ir palīdzēt Jums radīt pēc iespējas precīzāku un noderīgāku Jūsu spēju un attīstības potenciāla koptēlu. Šajā posmā tiks izskatīti gan konkrēti notikumi, kas ir iezīmējuši Jūsu karjeru, gan Jūsu nākotnes plāni. Intervētājs Jums uzticas kā ekspertam visā, kas saistīts ar Jūsu dzīvi, un viņš/-a arī cer, ka Jūs viņam/-ai uzticaties tieši tāpat kā ekspertam novērtēšanas jomā. Šajā lomā viņš/-a vērtēs tās Jūsu iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai gūtu panākumus darba vietā – tos pašus kritērijus, kurus Jūs apsvērāt pirms pieteikšanās vakancei. Šis process būtībā ļoti līdzinās pieteikšanās darbam procesam.

Šīs sadarbības rezultāts būs novērtējums par to, kāda iespēja Jums ir gūt panākumus darbā, kuram esat pieteicies. Ja novērtēšanas ziņojums tiek sagatavots rakstiski, Jūs saņemsiet tā kopiju. Ja sniegtais ziņojums ir mutisks, tad Jums ir tiesības saņemt mutisku ziņojumu ar tādu pašu saturu.

Ja iepriekš lasītais radījis Jums kādus papildus jautājumus, nevilcinieties, lai ar mums sazinātos un iegūtu vairāk informācijas.